Haberler

Semantik Tercüme Bürosu, küresel uyku ve solunum pazarının yenilikçi çözümler sağlayan tedarikçisi...

HTC

Lider PDA telefon üreticisi HTC de web sitesi ve kullanım kılavuzlarının Türkçeye çevirisi için Semantik Tercüme...

Blog

Türkiye’deki Goethe-Enstitüleri, 2012 Grimm yılı kapsamında, bir tercüme yarışması düzenliyor. Grimm Kardeşler'in...

Dilbilimin bir alt alanı olan Semantik, dilsel göstergelerin anlamını araştıran bir disiplindir. Dilsel gösterge dendiğinde sözel ve...

Diğer blog yazıları...

EN 17100 Standardı

SEMANTİK tarafından sunulan çeviri hizmetleri Avrupa standartları EN 17100:2015'e göre tasdik edilmiştir.

Çeviri hizmetlerinde ISO 9001 tek başına çeviride kaliteyi garanti etmez. 2006 yılında çeviri hizmetlerinde kalite standardı olarak EN 17100, Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından yayımlanmıştır. Ülkemzde de 2010 yılında TSE tarafından bu standart tam anlamıyla uygulamaya konulmuştur. EN 17100 standardı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından çeviri şirketlerinin kaliteli hizmet sunduğunu kanıtlamak üzere olumlu bir girişim olarak tüm dünya çapında kabul görmeye başlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği, açtığı çeviri ihalelerinde EN 17100 standardını şart koşmaya başlamıştır.

EN 17100 standartları uyarınca sunulan bir çeviri hizmeti minimal olarak şu nitelikleri taşımalıdır:

Çeviri ve Kontrol

Uygun nitelikleri sahip bir çevirmen bir belgenin çevirisini bitirdikten sonra geriye dönerek iyi bir şekilde yaptığı çeviriyi kontrol eder.

Gözden Geçirme

Çeviriyi yapandan farklı bir kişi de yapılan çeviriyi ayrıca gözden geçirir. Söz konusu standart, gözden geçirme sürecini “bir çevirinin belirlenen amaca uygunluğunun ilgili metnin ait olduğu uzmanlık alanda geçerli özelliklere göre incelenerek varsa düzeltici önlemlerin önerilmesi” biçiminde açıklanmaktadır.

EN 17100 standardına göre çeviri projelerinde yer alan çevirmenler aşağıdaki gerekliliklerden en az birini karşılayacak biçimde mesleki yeterliliklere sahip olmalıdır: